ХоумГаз

Проектиране и изграждане на газови инсталации и газификация

, отоплителни системи, топлопреносни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации. Енергийна ефективност в сгради. Оранжерийни комплекси.

 

Разпределителни и захранващи

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопреносни инсталации за промишлеността и селското стопанство, изработени от полиетиленови и стоманени тръби с налягане от 1,2 MPa.

Котелни централи и производствени халета

Котелни централи и производствени халета

Оборудване на халета и котелни централи, използващи синьото гориво, за да оптимизират извършването на технологичните си дейности.

газови инсталации, Газификация

Газови инсталации и газификация

Ефективна газификация, изграждане на безопасни газови инсталации в различни по предназначение сгради – обществени и жилищни.

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отлично функциониращи инсталации, предназначени за експлоатация в жилищните, обществените и промишлените сгради.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Изграждаме ВиК мрежи и инсталации в жилищни и административни сгради.

Оранжерийни комплекси

Оранжерийни комплекси

Комлексно изпълнение на обекти по ПРСР 2020, мерки 4,1, и 4.2., съобразени с изискванията на програмата и начините на финансиране.

„ХоумГаз“ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

-20% отстъпка за газификация на битови клиенти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ХоумГаз – професионализъм, качество и коректност

Съвременно оборудване и апаратура

Квалифицирани и опитни специалисти

Мобилен сервиз на газови уреди

Целите оптималната ефективност? Ще я постигнем заедно. Екипът на Хоумгаз е съставен от високо квалифицирани професионалисти с дълъг опит и сериозни практически умения.

В изграждането на газови инсталации, отоплителни, климатизационни, ВиК и канализационни системи предлагаме комплексни услуги от най-високо експертно ниво. Имаме богат опит и с високофункционалните съоръжения. Ограничаваме енергийните загуби и оптимизираме енергийната ефективност, за да осигурим целесъобразно използване на ресурсите и съхраняване на околната среда.

Дейността ни е с Удостоверение по чл. 36 от ЗТИП, издадено от ДАМТН за разпрeдeлителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и втечнени въглеводороди. Парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода

Нуждаете се от газификация на частен или промишлен обект? Доверете се на ХоумГаз, обадете се за оферта още сега!

Лого1
Лого2
Лого3
Лого4
Лого5
Лого6
Лого7
Лого8

Над 2600 изградени газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК инсталации