0895668484; 034/ 44 56 24; СЕРВИЗSERVICE- 0895668471 homegas@mail.bg

ХоумГаз

Проектиране и изграждане на газови инсталации и газификация

, отоплителни системи, топлопреносни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации. Енергийна ефективност в сгради. Оранжерийни комплекси.

 

Разпределителни и захранващи

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопреносни инсталации за промишлеността и селското стопанство, изработени от полиетиленови и стоманени тръби с налягане от 1,2 MPa.
Котелни централи и производствени халета

Котелни централи и производствени халета

Оборудване на халета и котелни централи, използващи синьото гориво, за да оптимизират извършването на технологичните си дейности.
газови инсталации, Газификация

Газови инсталации и газификация

Ефективна газификация, изграждане на безопасни газови инсталации в различни по предназначение сгради – обществени и жилищни.

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отлично функциониращи инсталации, предназначени за експлоатация в жилищните, обществените и промишлените сгради.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Изграждаме ВиК мрежи и инсталации в жилищни и административни сгради.
Оранжерийни комплекси

Оранжерийни комплекси

Комлексно изпълнение на обекти по ПРСР 2020, мерки 4,1, и 4.2., съобразени с изискванията на програмата и начините на финансиране.

„ХоумГаз“ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

-20% отстъпка за газификация на битови клиенти.

ХоумГаз – професионализъм, качество и коректност

Съвременно оборудване и апаратура

Квалифицирани и опитни специалисти

Мобилен сервиз на газови уреди

Целите оптималната ефективност? Ще я постигнем заедно. Екипът на Хоумгаз е съставен от високо квалифицирани професионалисти с дълъг опит и сериозни практически умения.

В изграждането на газови инсталации, отоплителни, климатизационни, ВиК и канализационни системи предлагаме комплексни услуги от най-високо експертно ниво. Имаме богат опит и с високофункционалните съоръжения. Ограничаваме енергийните загуби и оптимизираме енергийната ефективност, за да осигурим целесъобразно използване на ресурсите и съхраняване на околната среда.

Дейността ни е с Удостоверение по чл. 36 от ЗТИП, издадено от ДАМТН за разпрeдeлителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и втечнени въглеводороди. Парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода

Нуждаете се от газификация на частен или промишлен обект? Доверете се на ХоумГаз, обадете се за оферта още сега!

Над 2600 изградени газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК инсталации