0895668484; 034/ 44 56 24; СЕРВИЗSERVICE- 0895668471 homegas@mail.bg

Услуги

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопроводи от стоманени и полиетиленови тръби за …

Котелни централи и производствени халета

Централи и халета ползващи природен газ за…

Газови инсталации

Газови инсталации в обществени, административни…

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Инсталации за обществени, административни …

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

ВиК мрежи за обществени, административни …

Оранжерийни комплекси

Проектиране и изграждане на оранжерийни комплекси

Топлопреносни мрежи

Израждане на разпределителни топлопроводи и …