Услуги

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопроводи от стоманени и полиетиленови тръби за промишлени и селскостопански предприятия с налягане до 1,2 МРа.