ХоумГаз

Проектиране и изграждане на газови инсталации, отоплителни системи, топлопреносни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации. Енергийна ефективност в сгради. Оранжерийни комплекси.

Разпределителни и захранващи газопроводи

Разпределителни и захранващи газопроводи

Изградени газопреносни инсталации, с налягане 1,2 МРа, за промишлеността или селското стопанство, от стоманени и полиетиленови тръбни конструкции.

Котелни централи и производствени халета

Котелни централи и производствени халета

Оборудване на цели централи и халета, разчитащи на синьото гориво при своята технологична дейност.

газови инсталации

Газови инсталации

Газифициране, пускане и инсталиране на газ в жилищни или публични сгради.

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Инсталации за обществени, административни и жилищни сгради.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Услуги по инсталиране на канализационни системи и ВиК за ползване в административни и частни сгради.

Оранжерийни комплекси

Оранжерийни комплекси

Цялостно изпълнение на оранжерийни комплекси по проект.

„ХоумГаз“ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

-20% отстъпка за газификация на битови клиенти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ХоумГаз – професионализъм, качество и коректност

Съвременно оборудване и апаратура

Квалифицирани и опитни специалисти

Мобилен сервиз на газови уреди

Дейностите на „ХоумГаз“ ЕООД включват услуги по стартиране на газови инсталации, канализационни, ВиК, климатизационни, отоплителни системи.
През последните години дейността ни се разширява в направление на строителство на конструкции и съоръжения, както и въвеждане на енерго спестяващи мерки за енергийна ефективност в сгради.

Дейността ни е лицензирана с Удостоверение по чл. 36 от ЗТИП, издадено от ДАМТН за разптрдрлителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и втечнени въглеводороди. Парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода.

Над 2600 изградени газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК инсталации