ХоумГаз

 

Проектиране и изграждане на газови инсталации,

отоплителни системи

, топлопреносни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации. Енергийна ефективност в сгради. Оранжерийни комплекси.

 

Разпределителни и захранващи газопроводи

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопреносни инсталации за промишлеността и селското стопанство, изработени от полиетиленови и стоманени тръбни конструкции, с налягане 1,2 MPa.

Котелни централи и производствени халета

Котелни централи и производствени халета

Оборудване на халета и цели централи, използващи синьото гориво, за да извършват технологичните си дейности.

газови инсталации

Газови инсталации

Ефективно газифициране, пускане и инсталиране на газ в различни по предназначение сгради – публични и жилищни.

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Инсталации, предназначени за експлоатация в жилищните, обществените и административните сгради.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Успешно инсталиране на канализационни системи и ВиК за ползване в сгради от частен или административен тип.

Оранжерийни комплекси

Оранжерийни комплекси

Цялостно изпълнение на възложените проекти по изграждане на надеждни оранжерийни комплекси.

„ХоумГаз“ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

-20% отстъпка за газификация на битови клиенти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ХоумГаз – професионализъм, качество и коректност

Съвременно оборудване и апаратура

Квалифицирани и опитни специалисти

Мобилен сервиз на газови уреди

Търсите оптималната ефективност? Ще я откриете с ХоумГаз. Възползвайте се от нашите умения, опит и професионализъм.

В успешното стартиране на газови инсталации, ВиК, канализационни, климатизационни и отоплителни системи сме най-добри. Извършваме строеж на конструкции и съоръжения. Ограничаваме енергийните загуби и максимизираме енергийната ефективност.

За конструирането на тръбопроводи за гореща вода и пара, разпределителни газопроводи, уреди и инсталации за втечнени въглероди и природен газ, газови съоръжения, водогрейни и парни котли сме лицензирани с Удостоверение по чл. 36 от ЗТИП, издадено от ДАМТН.

Лого1
Лого2
Лого3
Лого4
Лого5
Лого6
Лого7
Лого8

Над 2600 изградени газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК инсталации