ХоумГаз

 

Проектиране и изграждане на газови инсталации и газификация

, отоплителни системи, топлопреносни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации. Енергийна ефективност в сгради. Оранжерийни комплекси.

 

Разпределителни и захранващи

Разпределителни и захранващи газопроводи

Газопреносни инсталации за промишлеността и селското стопанство, изработени от полиетиленови и стоманени тръбни конструкции, с налягане от 1,2 MPa.
Котелни централи и производствени халета

Котелни централи и производствени халета

Оборудване на халета и цели централи, използващи синьото гориво, за да оптимизират извършването на технологичните си дейности.
газови инсталации, Газификация

Газови инсталации и газификация

Ефективна газификация, безопасно пускане и надеждно инсталиране на газ в различни по предназначение сгради – публични и жилищни.

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отлично функциониращи инсталации, предназначени за експлоатация в жилищните, в обществените и в административните сгради.

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Успешно инсталиране на надеждни канализационни системи и ВиК за ползване в сгради от частен или административен тип.
Оранжерийни комплекси

Оранжерийни комплекси

Цялостно и прецизно изпълнение на възложените проекти, насочени към изграждането на висококачествени оранжерийни комплекси.

„ХоумГаз“ ЕООД е партньор на Газоразпределителните Дружества по региони в цялата страна.

-20% отстъпка за газификация на битови клиенти.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ХоумГаз – професионализъм, качество и коректност

Съвременно оборудване и апаратура

Квалифицирани и опитни специалисти

Мобилен сервиз на газови уреди

Целите оптималната ефективност? Ще я постигнете с ХоумГаз. Разчитайте на нашите специализирани умения, многогодишен опит и удивителен професионализъм.

В успешното стартиране на газови инсталации, отоплителни, климатизационни, ВиК и канализационни системи сме най-добри. Извършваме строеж на високофункционални конструкции и съоръжения. Ограничаваме енергийните загуби и максимизираме енергийната ефективност.

За конструирането на водогрейни и парни котли, тръбопроводи за гореща вода и пара, разпределителни газопроводи, газови съоръжения, уреди и инсталации за втечнени въглероди и природен газ сме лицензирани с Удостоверение по чл. 36 от ЗТИП, издадено от ДАМТН.

Нуждаете се от безупречна газификация? Значи се нуждаете именно от нашите услуги.

Лого1
Лого2
Лого3
Лого4
Лого5
Лого6
Лого7
Лого8

Над 2600 изградени газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК инсталации