0895668484; 034/ 44 56 24; СЕРВИЗSERVICE- 0895668471 homegas@mail.bg

Услуги

ОВК – Отоплителни системи, климатизация, вентилация

Отоплението, вентилацията и климатизацията обикновено се разглеждат като отделни системи, но те имат обща задача, която ги обединява – създаване на благоприятен микроклимат за обитаване (и за производствени цели) с гарантирани постоянни показатели на въздуха за чистота, влажност, температура и т. н. Затова в модерното строителство те се приемат за едно цяло.
отоплителни системи, ОВК

Вентилационните, климатизиращи и отоплителни системи осигуряват висока ефективност

ОВК са задължителни за енергийната ефективност на сградите с ниско потребление на енергия. Те са добре изолирани и имат икономични отоплителни системи. Въздухообменът се осъществява единствено през вентилацията. Задължително се използва рекуперация за затопляне (охлаждане) на свежия въздух от топлината на отработения.

Доброто проектиране и изборът на адекватните климатизиращи, вентилационни и отоплителни системи осигуряват подходящ микроклимат в домове, болници, хотели, офиси и обществени сгради при минимални текущи разходи и поддръжка. ОВК е отлично решение при специални производства и съхранение на материали.

Потърсете ни! Извършваме професионално проектиране и изграждане на ОВК.