Новини

Награда за най-успешно развиваща се строителна фирма

СЕРТИФИКАТ ЗА I –ВО МЯСТО ЗА НАЙ-УСПЕШНО РАЗВИВАЩА СЕ СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЗА 2016

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА В РАЗДЕЛ ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ ЗА 2016

СТАТУЕТКА ЗА НАГРАДА - ЗА НАЙ-УСПЕШНО РАЗВИВАЩА СЕ СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЗА 2016